Thời khóa biểu môn Kỹ năng mềm
10/04/2022 - Lượt xem: 4766

Thông báo đến sinh viên của lớp xem Thời khóa biểu môn Kỹ năng mềm :

* Từ ngày 12/4/2022 đến ngày 22/5/2022: Học trực tuyến * Từ ngày 23/5/2022 đến 26/6/2022: Học trực tiếp tại Hội trường A Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.

* Hình thức học trực tuyến với công cụ Zoom và link trực tuyến được cấp trên lịch học trang tài khoản SV.

* Tất cả sinh viên các ngành học của khóa 21T4, 21T2, 21C1, 21C3, 21C5, 21C6, 21C7 bắt buộc phải tham dự đầy đủ các buổi học theo lịch đã được cấp trên tài khoản của SV.

* Lưu ý: Sinh viên phải tải ứng dụng Zoom cài đặt trên máy tính, Laptop, điện thoại.

 Tập tin đính kèm