ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HK2/2021-2022 CHUNG 19T4, 21C2 -ĐỢT 1
05/01/2022 - Lượt xem: 4090

Phòng TS-ĐT kính gửi Thông báo và link Google form về việc tổ chức và đăng ký học lại chung với khóa 19T4, 20T4, 21C2-CNÔ1 trong HK2/21-22.

Kính nhờ Quý Thầy, Cô CVHT triển khai và thông báo đến SV lớp chủ nhiệm thực hiện việc đăng ký học lại các môn học còn nợ để hoàn thành chương trình học.

Trân trọng cảm ơn./..

Link đăng ký học:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLhUhKFQBIRAxOiZFIRMUs3e0iPZHM-CKxjZkt366spokxAQ/viewform