Hướng dẫn sinh viên học trực tuyến trên điện thoại từ tiết 7 này 01/12/2020.
01/12/2020 - Lượt xem: 8278

Các bạn sinh viên cần thực hiện khi học trên mobile : Tải app Zoom -> Đăng nhập cổng sinh viên trên trình duyệt mobile -> Lịch học theo tuần -> Lớp học có học trực tuyến -> Tham gia -> Vào phòng ngay lập tức ( phòng học ko public ID phòng và Password).