Môn Giáo dục chính trị lớp 20C1-KTD1;20C1-QKS1 tiết 7-8 nghỉ môn GDCT tiết 9-10 vào học bù.
27/11/2020 - Lượt xem: 5739

Lớp trên dời lịch tiết 9-10 học bù.