Tạm ngưng môn Giáo dục chính trị lớp 20C1-NNA1; 20C1-TĐH2 tiết 1-3 ngày 27/11/2020
27/11/2020 - Lượt xem: 3926

Tạm ngưng tiết 1-3 ngày 27/11/2020 lớp đươc nghỉ sẽ thông báo bù sau.