Thông báo sinh viên khóa 2021 học môn Kỹ năng mềm từ 30/5/2022
28/05/2022 - Lượt xem: 8467

Thông báo sinh viên khóa 2021 học môn Kỹ năng mềm từ 30/5/2022 học trực tiếp tại Thư viện Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
* Tất cả sinh viên các ngành học của khóa 21T4, 21T2, 21C1, 21C3, 21C5, 21C6, 21C7 bắt buộc phải tham dự đầy đủ các buổi học theo lịch đã được cấp trên tài khoản của SV.