Thông báo về việc lịch học Thời khoá Biểu khoá 2021 năm học 2021-2022 - Cao đẳng hệ 4 năm( Mã khoá học 21T4)
30/09/2021 - Lượt xem: 1179

Thông báo về việc lịch học Thời khoá Biểu khoá 2021 năm học 2021-2022 - Cao đẳng hệ 4 năm( Mã khoá học 21T4) Bắt đầu xem lịch từ 15h00 thứ 6 ngày 01/10/2021. Các em xem file đính kèm bên dưới.Tập tin đính kèm


Tải về