Thông báo về việc nộp Giấy chứng nhận kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT của sinh viên Cao đẳng khóa 2020
30/09/2020 - Lượt xem: 1098

Sinh viên Cao đẳng khóa 2020 có kết quả tổng điểm 03 môn thi cao nhất từ 25 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 thì nộp giấy chứng nhận kết quả thi về phòng Tuyển sinh - Đào tạo để trường xét khen thưởng trước ngày 04/10/2020. Nội dung chi tiết xem  trong file đính kèm chi tiết bên dưới.Tập tin đính kèm


Tải về