Tháng 10

19

ĐỀ CƯƠNG CÂU HỎI ÔN TẬP KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN KHOÁ CAO ĐẲNG 2020

ĐỀ CƯƠNG CÂU HỎI ÔN TẬP CHO SINH VIÊN KHOÁ CĐ. CĐ LTT 2020

Tháng 09

30

Thông báo về việc nộp Giấy chứng nhận kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT của sinh viên Cao đẳng khóa 2020

Sinh viên Cao đẳng khóa 2020 có kết quả tổng điểm 03 môn thi cao nhất từ 25 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 thì nộp giấy chứng nhận kết quả thi.

XEM THÊM